امروزه اينترنت در زندگي اجتماعي، جاي دوستان و نزديکان را گرفته و در حقيقت جايگزين روابط دوستانه و فاميلي شده است. افرادي که ساعت ها وقت خود را در سايت هاي اينترنتي مي گذرانند بسياري از ارزش هاي اجتماعي را زير پا مي نهند. چرا که فرد ديگر فعاليت هاي اجتماعي خود را کنار گذاشته و به فعاليت هاي فردي روي مي آورد. "نتايج پژوهش شاندرز نشان داد که استفاده زياد از اينترنت با پيوند ضعيف اجتماعي مرتبط است. برعکس کاربراني که از اينترنت کمتر استفاده مي کنند، به طور قابل ملاحظه اي با والدين و دوستانشان ارتباط بيشتري دارند بررسي محققان نشان مي دهد شايد هيچگاه کاربران اينترنت از افسردگي و انزواي اجتماعي خود آگاه نباشند و در صورت آگاهي آنرا تاييد نکنند اما ماهيت کار با اينترنت چنان است که فرد را در خود غرق مي کند. پژوهش هاي انجام شده حاکي است دنياي اجتماعي در آينده دنياي منزوي باشد چرا که اينترنت با توجه به رشدي که دارد و جذابيت هاي کاذبي که براي نوجوانان ايجاد مي کند آنها را به خود معتاد ساخته و جانشين والدين مي شود


د 


 

 انتشار از منبع : avayekhak-parsi - avayekhak-parsi
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:34:21
  برچسب ها : اينترنت ,اجتماعي