عناصر سه گانه هويت، يعني: شخص، فرهنگ و جامعه، هر يک در تکوين شخصيت فرد نقش مهمى را ايفا مى‏کنند. هويت شخصى، ويژگى بى‏همتاى فرد را تشکيل مى‏دهد   . هويت اجتماعى در پيوند با گروه‏ها و اجتماعات مختلف قرار گرفته و شکل گيري آن، متأثر از ايشان است. و در نهايت، هويت فرهنگي، برگرفته از باورهايي است که در عمق وجود فرد به واسطه تعامل او با محيط پيرامون و آموزه‌هاي آن، از بدو تولد تا کهنسالي جاي گرفته است. از آن جا که فضاي سايبري، صحنه اي فرهنگى و اجتماعى است که فرد خود را در


موقعيت‏هاى متنوع، نقش‏ها و سبک‏هاى زندگى قرار مى دهد، خود زمينه اي است براي آسيب پذيري شخصيت کاربر که در نتيجه، موجب چند شخصيتي شدن کاربر خواهد شد. در فضاي سايبر بيش از آن که هويت ظاهري فرد مطرح گردد، درون مايه‌هاي افراد بروز مي‌کند. هر کس در صدد بيان انديشه‌ها و علاقه مندي‌هاي خويش است. مطرح نشدن هويت شخصي و مشخصات فردي در اينترنت موجب تقويت شخصيت‌هاي چندگانه و رشد و استحکام آن مي‌گردد    . جوانان در اين محيط از آسيب پذيري بيشتري برخوردارند و به ويژه در دوراني که هويت آنان شکل مي‌گيرد، اين خطر پر رنگ تر مي‌شود    .


با امکانات و گزينه‏هاى فراوانى که رسانه‏هاى عمومى از جمله اينترنت در اختيار جوانان مى‏گذارند، آنان دائماً با محرک‏هاى جديد و انواع مختلف رفتار آشنا مى‏شوند. چنين فضايى هويت نامشخص و پيوسته متحولى را مي آفريند، يعني "اينترنت يک صحنه اجتماعي است که فرد را در موقعيت هاي متنوع نقش ها و سبک هاي زندگي، قرار مي دهد و از آن تأثير مي پذيرد 


واقعيت اين است که از نظر صاحبنظران جامعه شناسي، شکل گيري هويت افراد تحت تأثير منابع گوناگوني است. عمده ترين اين منابع خانواده، رسانه هاي گروهي، مدرسه و گروه همسالان است.  از اين ميان رسانه هاي گروهي با توجه به گستره نفوذ و فراگيري آن اهميت ويژه اي يافته اند. گسترش تلويزيون هاي ماهواره اي موجب شده است شکل گيري نظام شخصي و هويت افراد تحت تأثير عوامل متعدد و گاه متعارض قرار گيرد 


 

 انتشار از منبع : avayekhak-parsi - avayekhak-parsi
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:34:21
  برچسب ها : هويت ,اينترنت ,موجب ,گيري ,شخصيت ,آسيب پذيري